Czy w każdym dziecku drzemie geniusz?

Jak spędzać wakacje z dzieckiem?
3 lipca 2017
Show all

Czy w każdym dziecku drzemie geniusz?


Czy w każdym dziecku drzemie geniusz?Czy potrafimy stwierdzić u przedszkolaka czy ma zdolności matematyczne? Na początku edukacji przedszkolnej nie, ale pod koniec już tak. I większość dzieci w wieku 5-6 lat ma ogromny potencjał matematyczny. To dlaczego tego nie widać w testach pod koniec szkoły podstawowej, gimnazjum czy na maturach? Odpowiedź jest bardzo prosta. System klasycznej edukacji szkolnej jest nastawiony na "pruski" model nauczania. Nie angażujemy całego potencjału dzieci, a tylko ich ewentualne możliwość analitycznego myślenia. Odpowiada za to lewa półkula mózgowa.

A co z dziećmi które w inny sposób uczą się najlepiej? Takie które potrzebują sprawdzenia, zobaczenia czy "dotknięcia", aby zapamiętać czy zrozumieć matematykę. Takie dzieci z założenia klasyfikuje się jako mniej zdolne. Dlaczego w Japonii nie ma takiego problemu? Japończycy już dawno zauważyli, że dzieci uczą się w różnie. I że rewelacyjnym narzędziem łączącym prawie wszystkie możliwości u dzieci jest liczydło. Stare, antyczne liczydło zwane u nich Sorobanem jest do dziś używane w nauce matematyki. Dużo osób, które zaczynają zabawę z liczyłem poprzecznym, mówi, że zaczyna "widzieć" liczby i zaczyna rozumieć liczenie.

W Warszawie od niedawna istnieje szkoła, która jako jedna z pierwszych promuje program rozwoju dzieci z wykorzystaniem poprzecznego liczydła. Brainobrain Polska wprowadziło program całkowitego rozwoju dziecka. Program ten bazuje nie tylko na wspieraniu i rozwijaniu zdolności matematycznych dzieci, ale poprzez zabawę rozwija połączenia pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgową. Ćwiczenia naprzemienne na bazie metody dr Denisona, jest to zestaw zabaw z motosensoryki. Wspierają one lepsze zapamiętywanie, koncentrację i lepszą percepcję otaczającego nas świata.

W Brainobrain bardzo ćwiczymy z dziećmi koncentrację i skupienie. Nie są to długotrwałe godziny w skupieniu. Wręcz odwrotnie, nasze ćwiczenia są głównie sześćdziesięciosekundowe. Ale tak intensywne, aby dziecko przekraczało coraz bardziej swoje możliwości. Tak aby w ciągu tych 60 sekund dawało z siebie wszystko. W tym czasie efektywność jego działania jest najwyższa.

Ostatnim elementem naszego programu jest wspieranie u młodych ludzi pozytywnych postaw. Pokazywanie, iż wiele się możemy od siebie nawzajem nauczyć. My nauczyciele od uczniów, jak i oni od siebie nawzajem. Pokazujemy młodym ludziom, że to iż się od siebie różnimy, nie oznacza, że jedni są lepsi a inni gorsi. Nasza różnorodność jest siłą ludzkości. Pokazujemy dzieciom czym jest szacunek dla środowiska naturalnego i ludzi którzy nas otaczają. Pokazujemy, że rozwój swoich pasji i talentów jest podstawą każdego wielkiego sukcesu. Nie chęć zysku. Zyski i pieniądze są produktem wtórnym rozwoju swoich pasji i dążenia do realizacji swoich marzeń.

Geniusz to jest właśnie umiejętność znalezienia w sobie talentu i marzenia, a następnie połączenia tego w konkretny cel w życiu.

Serdecznie zapraszamy! Zapisz już dziś swoje dziecko na lekcje próbną w naszej placówce na al. Ujazdowskich 26/29 w Warszawie.

Autor: Katarzyna Rudzka