Nasze narzędzia

Nasze narzędzia

SPRAWDŹ JAKIE NARZĘDZIA SPRAWIAJĄ, ŻE NASZA SZKOŁA JEST WYJĄTKOWA

NAUKA Z ABAKUSEM

Nauka liczenia na abakusie jest sprawdzoną metodologią treningu, która pomaga dzieciom poprawić efektywność mózgu. Abakus nie jest tylko narzędziem do liczenia. Nauka na nim pozwala liczyć dużo szybciej niż normalnie, ale także rozwinąć mózg całościowo w naturalny i bezstresowy sposób. Nasz program zapewnia zrozumienie pojęcia i metodyki prawidłowego używania abakusa.

Brainobrain pomaga rozwijać umiejętności ucznia w sposób systematyczny. Jest to unikalna metoda, która łączy w sobie użycie trzech zmysłów sensorycznych - widzenie, słyszenie i dotyk tworzy równocześnie silne bodźce czuciowe.

Na początku uczymy podstaw korzystania z abakusa. Gdy takie liczenie staje się łatwe i wygodne, odkładamy zwykły abakus do zaawansowanych obliczeń, a zaczynamy posługiwać się mental abakusem, wyobrażając sobie koraliki w wyobraźni.

Regularna praktyka 20 minut dziennie zapewnia maksymalną wydajność funkcjonowania mózgu.

INTEGRACJA SENSORYCZNA (ang.VAK methodology)

Rozwój człowieka opiera się na kombinacji umiejętności odbioru i zapamiętywania. Naukowcy zaobserwowali, że ludzie mogą być zaklasyfikowani jako wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy. Wzrokowcy uczą się poprzez widzenie wizualne oparte przede wszystkim na symbolach, z których zbudowany jest nasz naukowy świat. Słuchowcy uczą się poprzez słuchanie powtarzających się poleceń opisujących działania, w których biorą udział. Kinestetycy uczą się za pośrednictwem dotyku, ruchu i działań.

U małych dzieci mózg nieustannie tworzy nowe połączenia w odpowiedzi na odbierane bodźce. Niektóre dzieci mają dominujący lub preferowany styl uczenia się. W rezultacie dziecko uczy się szybciej, gdy przekazywane mu informacje są preferowanymi przez niego bodźcami. Niektóre z nich lubią odbierać świat wieloma bodźcami, ponieważ wtedy mimowolnie się uczą.

W Brainobrain, możemy wskazać indywidualne preferencje dziecka i pomóc mu uczyć się w najbardziej atrakcyjny dla niego sposób. Badania wskazują, że zapamiętujemy 20% tego, co czytamy, 30% tego, co słyszymy, 40% tego, co widzimy, 50% tego, co mówimy i 60% tego, co robimy. Podczas zajęć łączymy wszystkie powyższe metody (czytanie, słuchanie, widzenie, mówienie i działanie) w proces uczenia się, przez co może się niespodziewanie okazać, że zdolności wchłaniania wiedzy przekroczą nawet 90%.

Jak to pomaga?
  • Integracja sensoryczna jest wsparciem dla gimnastyki umysłu
  • Pomaga dzieciom nawiązać połączenia w całym mózgu
  • Przyczynia się do prawidłowego rozwoju całego organizmu
  • Pomaga dzieciom uczyć się lepiej i szybciej

Gdy wzrokowe, słuchowe, dotykowe i kinestetyczne systemy przetwarzania funkcjonują dobrze, wszystkie funkcje mózgu działają lepiej, a nauka staje się łatwiejsza. Jest to znacząca pomoc dla Twojego dziecka, aby wykorzystywał wszystkie sposoby uczenia się w swoim maksymalnym potencjale.

GIMNASTYKA UMYSŁU (ang. Brain Gym)

Na zajęciach Brainobrain stosujemy gimnastykę umysłu (ang. Brain Gym) na bazie ćwiczeń Dr Paula Dennisona, który jest twórcą kinezjologii edukacyjnej. Jest to prosta i skuteczna metoda wspomagająca naturalny rozwój człowieka. Jej podstawowym zadaniem jest integracja myśli i działań, czyli idealna współpraca umysłu i ciała. Kinezjologia edukacyjna staje się coraz bardziej popularna w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania. Metoda ta sprawdza się w pracy z dziećmi dyslektycznymi, dysortograficznymi i innymi problemami szkolnymi oraz dysfunkcjami wynikającymi z różnych wad rozwojowych.

Ta uniwersalna metoda pozwala:

  • Pokonywać stresy i napięcia
  • Komunikować się z innymi ludźmi
  • Przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

Dzięki harmonijnej współpracy obu półkul dzieci z łatwością przyswajają sobie nowa wiedzę i umiejętności. Jeśli natomiast występuje brak równowagi między pracą obu półkul powstają wówczas różnego rodzaju zakłócenia. Uczeń może mieć wtedy problemy w nauce czytania i pisania, a nawet z wyrażaniem własnych emocji. Powstałe zaburzenia można zlikwidować poprzez ruch. Dennison proponuje ćwiczenia, które prowadzą do integracji obu półkul mózgu , czego efektem może być np. płynne czytanie lub poprawa koncentracji. Działania kinezjologii edukacyjnej powodują dość szybkie i długotrwałe zmiany, poprzez rzeczywiste budowanie powiązań nerwowych w obrębie mózgu i ciała, dzięki czemu uczenie przebiega szybciej, efektywniej, a co najistotniejsze - bezstresowo.

Zestaw ćwiczeń mózgu można podzielić na:
I. Podstawowy schemat ćwiczeń wprowadzających
II. Ćwiczenia na przekroczenie linii środka
III. Ćwiczenia wydłużające
IV. Ćwiczenia energetyzujące

NLP (ang.Neuro-Linguistic Programming)

W Brainobrain rozwijamy pozytywne myślenie u dzieci poprzez NLP (ang.Neuro-Linguistic Programming). Rozwija ono pewność siebie, pozytywną motywacje, wartości takie jak szczęście, odpowiedzialność i koncentracja.

NLP jest narzędziem, który pozwala dzieciom zrozumieć swoje myślenie, zachowanie i komunikację z drugim człowiekiem. Zwiększenie świadomości stylu swojego myślenia i jego wpływu może pomóc w wyborach z jakimi zmierza się dziecko. Ta świadomość prowadzi do dobrowolnej zmiany w celu poprawy osobowości.

Sposobem, aby dzieci uczyły się chętnie, jest danie im otuchy i wiary w siebie.

Znalezienie odpowiedniej motywacji
Można pomóc dziecku poprzez znalezienie skutecznej strategii w celu zaspokojenia potrzeb danego dziecka. Jeśli dziecko nie reaguje na edukację formalną dowiadujemy się, co dla dziecka jest przyjemne i wartościowe. Na przykład jeśli spędza wiele godzin grając w gry komputerowe i praktycznie nie ma czasu na robienie pracy domowej, to nie dlatego, że cierpi na zaburzenie z deficytem uwagi (ADHD), tylko dlatego, że gry komputerowe są znacznie wyżej w jego hierarchii wartości niż prace domowe. W tych okolicznościach konieczne jest znalezienie strategii, która połączy przyjemność i umiejętności komputerowe z pracą domową.

Budowa Zaufania i Zachęty
Pamiętamy, aby pogratulować i zachęcić dziecko, gdy poprawnie wykonuje zadanie. Gdy ma problemy wspieramy, zachęcamy i próbujemy nowych rozwiązań, które przynoszą postępy.

Pozytywne nastawienie i motywacja oraz umiejętność kontroli swoich emocji tworzą pomyślne rezultaty Twojego dziecka.